Dette er tekstversionen af 25-Hydroxy-Vitamin D3, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af 25-Hydroxy-Vitamin D3, P-

Forside - Læs op - Sitemap


25-Hydroxy-Vitamin D3, P-


Vitamin D3
 

NPU kode og navn
NPU01435
P—Calcifediol; stofk.  
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.
 

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til serum. Yderligere informationer.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen. Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
3 - 4 dage.
 

Referenceinterval
50 – 160 nmol/L.


Indikation
Mistanke om D-vitaminmangel, osteomalaci, rachitis eller D-vitamin overdosering.
 

Vurdering
D-vitamin, der indtages gennem kosten eller dannes i huden, er altovervejende vitamin-D3 (cholecalciferol), og tabletter med D-vitamin indeholder ligeledes vitamin-D3. Kalciferol SAD injektionsvæske indeholder vitamin-D2 (ergocalciferol), og et enkelt af dråbepræparaterne til børn under 2 år indeholder ligeledes vitamin-D2.

Ved 25-Hydroxy-vitamin D analysen kvantiteres såvel 25-Hydroxy-Vitamin-D3 og 25-Hydroxy-Vitamin-D2.

Forhøjede værdier ses ved overdosis af vitamin D.

Nedsatte værdier ses ved rachitis og osteomalaci ved utilstrækkelig vitamin D indtagelse eller sollyseksposition, samt ved visse former for malabsorption, f.eks. efter tarmresektion. Desuden ved øget metabolisering af vitamin D, f.eks. ved leverinduktion (patienter i behandling med antiepileptika eller barbiturater).

Individer med værdier mellem 25 og 50 nmol/l har D-vitamin insufficiens, individer med værdier mellem 12,5 og 25 nmol/l har moderat D-vitamin deficiens og individer med mindre end 12,5 nmol/l har alvorlig D-vitamin deficiens.

Ældre mennesker og personer, der på grund af påklædning ikke får sollys, er risikogrupper for D-vitaminmangel.
Ved påvist D-vitaminmangel og indikation for udredning bør måles: P-25-Hydroxy-vitamin D, P-PTH, P-Basiske fosfataser og S-Calcium (total).

Måling af 1,25-dihydroxy-vitamin D er ikke relevant ved almindelig udredning af D-vitaminmangel. Måling af 1,25-dihydroxy-vitamin D er kun indiceret i sjældne tilfælde såsom ved udredning af patienter med nyrefunktionsnedsættelse eller ved mistanke om genetisk nedsat 25-hydroxy-cholecalciferol-1-hydroxylase aktivitet. Analyse af 1,25-dihydroxy-vitamin D udføres kun efter forudgående aftale med overlægerne, KBA.

Vedrørende behandling og monitorering af behandlingseffekt:
 

Peroral behandling
Behandling med D3 vitamin peroralt anbefales, og der findes præparater med op til 90 µg D3 –vitamin pr. tablet. Herudover findes magistrelt et stærkt D3-præparat som er receptpligtigt: Cholecalciferoldråber 300.000 IE/g, dvs. 7.500 µg/g. 1 g = 34 dråber, dvs. der er 220 µg i en dråbe.

En tommelfingerregel for hvilken dosis patienten skal have ud fra en given målt 25-OH-D3 er følgende (ref 1):

Patientens D-vitamin måles til Y nmol/l og der stiles mod et D-vitamin niveau på X nmol/l. Der kan anbefales X-Y mikrogram/dag.

Eksempel: Måles D-vitamin til 35 nmol/l og der stiles mod 75 nmol/l anbefales et tilskud på 40 mikrogram/dag.

25-hydroxyvitamin D har en lang plasmahalveringstid (ca. 3 uger), hvorfor kontrol af D-vitamin niveauet tidligst bør foretages efter 3 måneder og senest efter 6 måneder med henblik på effekt og evt dosisjustering.
 

Injektionsbehandling
Tidligere har kun vitamin D2 (ergocalciferol) været tilgængeligt som injektionspræparat, men nu fås også vitamin D3 til injektion. Begge præparater fremstilles magistrelt på Skanderborg Apotek. D2 inj. indeholder 100.000 ie/g og D3 inj. indeholder 300.000 ie/g. Det anbefales at anvende D3 vitamin, da virkningen af D2 ikke er veldokumenteret ligesom det terapeutiske område er ukendt.
 

Referencer
1) Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, December 2009, 87. årgang, side 1361-7.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 24% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 45% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

5 døgn

Ved 4oC:

1 uge

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Nej

 


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning
Rør med EDTA til fuldblod
Li-heparin rør

Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk