Dette er tekstversionen af 5-Hydroxyindolylacetat,Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af 5-Hydroxyindolylacetat,Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


5-Hydroxyindolylacetat,Pt(U)


5-HIAA

NPU kode og navn
NPU03939
Pt(U)-5-Hydroxyindolylacetat;stofhast

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: Valnødder, pecannødder, bananer, tomater, ananas, kiwi, avocado og blommer giver forhøjede  værdier. Indtagelse af disse fødevarer skal undgås i 48 timer før urinopsamlingen og under hele urinopsamlingen. Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval.
Alternativt afgives: U-5HIAA. Adrenalin, noradrenalin, vanillylmandelat (VMA) og cortisol kan bestemmes på samme opsamling. Der udtages en prøve til hver analyse.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres i Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval.

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval.

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese og opsamlingsinterval.

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til Laboratoriet


Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Referenceinterval
< 40 mikromol/døgn

Indikation
Mistanke om karcinoid

Vurdering
Følgende medikamenter øger udskillelsen af 5-HIAA i urin:
-     
Cisplatin
-     
Ondansetron
-     
Cyclophosphamid
-     
5-fluorouracil


Følgende medikamenter nedsætter udskillelsen af 5-HIAA i urin:
-     
Imipramin
-     
Isocarboxazid
-     
Levodopa
-     
MAO-hæmmere
-     
Methyldopa
-     
Moclobemid
-     
Octreotid

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 20% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 65% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier  

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

4 døgn

Ved 4oC:

14 dage

Ved – 20oC:

1 år

Centrifugering:

Ikke relevant

Afpipettering:

Ikke relevant

 


Mindste prøvemængde: 100 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk