Dette er tekstversionen af Imipramin+desipramin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Imipramin+desipramin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Imipramin+desipramin, P


NPU kode og navn
NPU08627
P-Imipramin+desipramin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge. Medikations- og prøvetagningstidspunkter skal holdes konstant.
Prøven tages 10-12 timer efter sidste dosering.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning 9 ml. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum min. 4 ml, afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Terapeutisk interval
Imipramin + Desipramin: 550 - 1200 nmol/l

Indikation
Terapistyring

Vurdering
Imipramin metaboliseres til Desipramin.
T½ for Imipramin er 9-24 timer og for Desipramin 14-100 timer.
Ved ændringer i sideløbende medicinering, specielt neuroleptika, er det vigtigt at foretage ekstra koncentrationsmålinger. Generelt henledes opmærksomheden på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet, jfr. Lægemiddelkataloget.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 7%
Intraindividuel biologisk variation, skønnet: 10%
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 35% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Analysen udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital.

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Centrifugering: Senest 24 timer efter pøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk