Dette er tekstversionen af Immunglobulin G/Albumin, Csv/P
Klik her for at komme til den grafiske version af Immunglobulin G/Albumin, Csv/P

Forside - Læs op - Sitemap


Immunglobulin G/Albumin, Csv/P


NPU kode og navn
NPU19811
Csv-Immunglobulin G/Albumin; rel.masseratio (Csv/P)

Instruktion for rekvirent
Serumprøve, der sammen med cerebrospinalvæske skal anvendes til ratioberegning, skal tages senest 4 døgn efter lumbalpunktur. Analysen omfatter også Csv/P-Albuminratio undersøgelse.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning til serum. Yderligere information.
5 ml polypropylen rør (5ML PP RØR) til cerebrospinalvæske

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: 5 ml polypropylen rør (5ML PP RØR)
 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
<0,60

Indikation
Mistanke om dissemineret sklerose og/eller IgG produktion indenfor CNS.

Vurdering
Forhøjet index ses ved skleroserende lidelser i CNS, degeneratio disci intervertebralis, infektioner i CNS og polyneuritis.

Med resultatet følger en af de nedennævnte kommentarer:
- Intet abnormt.
- Øget intrathekal immunologisk aktivitet.
- Skade på blodhjernebarrieren (forudsat der ikke er blodtilblanding ved indstikket).

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 10%
Intraindividuel biologisk variation, skønnet: 8%
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 30% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Blod:
Cerebrospinalvæske:
Ja
Centrifugeres og afpipetteres hvis Csv er synlig blodig
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 C: 3 døgn
  Ved - 20 C: 1 måned

Mindste prøvemængde  (serum): 200 µl
Mindste prøvemængde  (cerebrospinalvæske): 200 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk