Dette er tekstversionen af Jern, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Jern, P

Forside - Læs op - Sitemap


Jern, P


NPU kode og navn
NPU 02508
P—Jern;stofk.
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn. Ved anvendelse af Transferrinmætning se link, kræves fastende patient.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval
µmol/L

1 d - 2 år 5 - 21 µmol/L
2 - 4 år 5 - 17 µmol/L
4 - 18 år 5 - 18 µmol/L
18 år - 9 - 34 µmol/L

Indikation
Forgiftning med jern. Ikke indiceret ved mistanke om jernmangelanæmi, der rekvireres istedet Hæmoglobin, B- og Ferritin, P-. Ved mistanke om Hæmokromatose rekvireres Transferrinmætning, P-.
 

Vurdering
Forhøjede værdier ved jernterapi, blodtransfusioner, hæmokromatose, hæmolyse, leverlidelser, leukæmier, jernforgiftning hos småbørn.
Nedsatte værdier ved jernmangel, infektioner, blødninger, karcinom, myxødem. 
Påvirkelig af fødens jernindhold. Stor døgnvariation, lavest om eftermiddagen.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 9% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 53% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 74% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 3 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Nej  

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning
Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk