Dette er tekstversionen af Kalium,Pt (U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Kalium,Pt (U)

Forside - Læs op - Sitemap


Kalium,Pt (U)


NPU kode og navn
NPU03229
Pt(U)- Kalium-ion;stofhast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Kalium, stofk.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør

Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
30 ‑ 130 mmol/døgn

Indikation
Vurdering af elektrolyt‑ og væskebalance

Vurdering
Vurdering af elektrolytbalancen, hvor K-plasmakoncentrationen alene ikke giver tilstrækkelig information.
Udskillelse afhængig af kosten

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 3 %

Intraindividuel biologisk variation: 24% 
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

 

 

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk