Dette er tekstversionen af Kappa-kæde (Ig) frit,P- Lambda-kæde (Ig) frit,P- Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Kappa-kæde (Ig) frit,P- Lambda-kæde (Ig) frit,P- Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit,P

Forside - Læs op - Sitemap


Kappa-kæde (Ig) frit,P- Lambda-kæde (Ig) frit,P- Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit,P


Frie kæder
 

NPU kode og navn    
NPU19606 - P-Kappa-kæde (Ig) (frit);massesek.
NPU19607 - P-Lambda-kæde (Ig) (frit);massesek.
NPU19608 - P-Kappa-kæde (Ig) (frit)/Lambda-kæde (Ig) (frit);massesek.

Instruktion for rekvirent  
Kan kun rekvireres af Hæmatologisk afsnit samt Nyre- og Dialyse afsnittene.

Udførsel i vagtperioden kræver godkendelse af Biokemi og Immunologi's vagthavende overlæge.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning (yderligere information)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Ingen

Postforsendelse:

Ingen

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
3-4 dage

Referenceinterval
P-Kappa-kæde (Ig) frit 3,3 – 19 mg/L
P-Lambda-kæde (Ig) frit 5,7 – 26 mg/L
P-Kappa-kæde (Ig) frit/Lambda-kæde (Ig) frit 0,26 – 1,7

Indikation
Konfirmatorisk test og behandlingskontrol ved M-komponent

Biologisk variation
Skønnet til 5%

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 16% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation: ± 14% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 27% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier    

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

21 døgn

Ved – 20oC:

6 måneder

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør uden gel:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Mindste prøvemængde: 300 µl

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk