Dette er tekstversionen af Koagulationsfaktorer (II,VII,X), P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Koagulationsfaktorer (II,VII,X), P-

Forside - Læs op - Sitemap


Koagulationsfaktorer (II,VII,X), P-


Er ikke rekvirerbar fra 1. december 2017.

Se i stedet KFTT

 

NPU kode og navn
NPU18878
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret;arb.stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid:
Udføres dagligt

Referenceinterval:
0-31 dage : >0,40 arb. enhed/L
> 31 dage  :   0,70-1,30 arb. enhed/L

Indikation
Anvendes som indikator for leverens funktion

Vurdering
Nedsatte værdier (<0,70) ses ved leverlidelser, hæmorrhagiske diatese,
K-vitaminmangel, erhvervede inhibitorer, antikoagulationsterapi.
Ved samtidig AK-terapi kan KFNT ikke anvendes som leverfunktionstest.
Som leverfunktionstest bør analysen kun rekvireres som rutine.
Øgede værdier (>1,30) kan ikke tillægges selvstændig informationsværdi.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier


Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 11% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 8% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere
end 20% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest 1 døgn efter prøvetagning
Afpipettering: Nej, men ja hvis prøven skal fryses
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4° C: Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20° C: 1 måned
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk