Dette er tekstversionen af Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR), P
Klik her for at komme til den grafiske version af Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR), P

Forside - Læs op - Sitemap


Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR), P


KFTT


NPU kode og navn
NPU01685
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret;rel.tid
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

0-30 dage:  <1,4
31 dage – 16 år: <1,3 
≥17 år:  <1,20 

 

Indikation
Anvendes som leverfunktionstest og ved AK-behandling (terapistyring).

Vurdering
Leverfunktionstest:
Forhøjede værdier ses ved leverlidelser, hæmorrhagiske diatese, K-vitaminmangel, erhvervede inhibitorer, antikoagulationsterapi.
Ved samtidig AK-terapi kan KFTT ikke anvendes som leverfunktionstest.

Terapistyring:
Terapeutisk interval kan afhænge af indikation og klinisk situation.
Hyppigst anvendt interval er 2,0 - 3,0 INR. Afvigelser herfra er f.eks.:
Mekanisk hjerteklap 2,5 - 3,5 INR
Ved INR > 5,0 er blødningsrisikoen forholdsmæssig stor i forhold til terapeutisk effekt.
INR ved invasiv procedure se "Retningslinje: Antikoagulantia og trombocythæmmere ved operation og invasive procedurer"

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Normalområde:
Usikkerhed på analyseresultat: ± 6% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 8% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 15% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring


Terapeutisk område:
Usikkerhed på analyseresultat: ± 9% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 20% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 30% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Ved 2500 g i 15 min senest 1 døgn efter prøvetagning

Afpipetteringsrør:

Ja, men ja hvis prøven skal fryses

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

 

Ved 4° C:

Må ikke opbevares nedkølet

 

Ved -20° C:

1 måned

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk