Dette er tekstversionen af Krystaller gruppe,Ledv
Klik her for at komme til den grafiske version af Krystaller gruppe,Ledv

Forside - Læs op - Sitemap


Krystaller gruppe,Ledv


Pyrofosfatkrystaller; Ledv
Uratkrystaller; Ledv
 

NPU koder og navne
NPU18206 Ledv-Ledvæske,egenskabsart, indeholder:
NPU03322 Ledv-Pyrophosphatkrystaller, arb.k. 
NPU03690 Ledv-Uratkrystaller, arb.k.
 

Instruktion for rekvirent
Tages tidligst 4 - 7 dage efter steroid injektion
 

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. Yderligere oplysninger.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Prøvetagningsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage
 

Referenceinterval
0 arb.enh.
 

Indikation
Ledvæske undersøges efter steril punktur som led i diagnostisk eller terapeutisk behandling ved mistanke om artritis urica eller pyrofosfatartit.
 

Vurdering
Forekomst af uratkrystaller er diagnostisk for artritis urica og pyrophosphatkrystaller for pyrofosphatartropati.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 4 døgn
  Ved 4 °C: 4 døgn
Centrifugering: Nej  
Afpipettering: Nej  
Mindste prøvemængde: 100 µl
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk