Dette er tekstversionen af Laktat,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Laktat,P

Forside - Læs op - Sitemap


Laktat,P


NPU koder og navne
Arterieblod: NPU03943, P(aB)—Lactat;stofk.
Kapillærblod: ingen NPU, P(kB)—Lactat, stofk.
Veneblod: NPU03944, P(vB)—Lactat, stofk.

Instruktion for rekvirent
Prøvetagning efter 15 min. hvile i prøvetagningsstolen. Dette må fraviges på haste-prøvetagninger.

Håndtering af prøvemateriale:
Arterieblod

  • fjern straks eventuelle luftbobler fra prøven
  • forsegl prøven med beskyttelses-hætten
  • bland prøven grundigt ved først at vende op og ned på sprøjten 10 gange og derefter rulle den omhyggeligt mellem håndfladerne

 Kapillærblod

Veneblod

Prøvetagningsrør  
Arterieblod/navlesnorsblod: Hepariniseret sprøjte.
Kapillærblod:                                Hepariniseret kapillærrør.
Veneblod: Rør med Li-heparin.
  (yderligere information)
Indsendelsesmateriale  
Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Sprøjte/kapillærrør/Rør med Li-heparin
   
Holdbarhed  
Henteordning: Ikke relevant  
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Arterie-, navlesnor- og kapillærblod: 30 min, ved stuetemperatur, 60 min på isvand
Svartid  
Udføres dagligt  


Referenceinterval
Arterieblod: 0,5 - 1,6 mmol/L
Veneblod  : 0,6 - 2,5 mmol/L


Indikation
Udføres som del af syre-base status og ved mistanke om laktatacidose som følge af vævshypoksi, nedsat laktatelimination eller sepsis. Kan også udføres ved truende intrauterin neonatal iltmangel eller mistanke om kongenit laktatophobning ved defekter i pyruvatmetabolismen.

Vurdering
Forhøjede værdier (max. 30-35 mmol/l): cirkulatorisk shock (blødning, sepsis m.m.), tarmiskæmi , nyre- eller leversvigt og akut ethanol-, methanol-, ethylen- og cyanidforgiftning. Fysiologisk ses op til 20-30 mmol/l efter svært muskelarbejde ved konditions-belastningsundersøgelser. Generelt ses kompensatorisk hyperventilation ved forhøjet Laktat;P.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10 % (95 % konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 54 % (95 % konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 80 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier
Se lokale betjeningsvejledninger.

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk