Dette er tekstversionen af Lactatdehydrogenase (LDH), Asc
Klik her for at komme til den grafiske version af Lactatdehydrogenase (LDH), Asc

Forside - Læs op - Sitemap


Lactatdehydrogenase (LDH), Asc


NPU kode
NPU19975
Asc-Lactatdehydrogenase;kat.k.

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Acitesvæske, se Ascitesvæske


Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (yderligere information)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Vurderes i forhold til Laktatdehydrogenase;P se under vurdering

Indikation
Diagnostik af ascites ætiologi

Vurdering
LDH i ascitesvæske vurderes i forhold til serum eller plasma LDH; værdier omkring 0,4 tyder på ascites som følge af cirrhose. Værdier omkring 1 tyder på infektion, mens værdier >1 som regel ses ved malignitet.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10 % (95 % konfidensinterval)
Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier   

Centrifugering:

 Ja, inden for 4 timer

Afpipettering:

 Ja, hvis ikke analyseret indenfor 4 timer

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

4 timer

 Ved 4oC:

3 døgn

 Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk