Dette er tekstversionen af Lactatdehydrogenase (LDH), Plv
Klik her for at komme til den grafiske version af Lactatdehydrogenase (LDH), Plv

Forside - Læs op - Sitemap


Lactatdehydrogenase (LDH), Plv


NPU kode og navn
NPU19978
Plv- Lactatdehydrogenase;kat.k.

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Pleuravæske, se Pleuravæske.                     

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (yderligere information)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Vurderes i forhold til Laktatdehydrogenase;P, se under vurdering.

Indikation
Til afklaring af om der er tale om transudat eller eksudat.

Vurdering
Vurderes i forhold til Light kriterierne:
 

  1. Pleura LDH/ serum LDH >0,6
     
  2. Pleura LDH >2/3 af øvre normalgrænse i plasma
     
  3. Pleura protein/ serum protein >0,5
     

Hvis et eller flere af kriterierne er opfyldt, er der tale om ekssudat.

Ekssudat ses hyppigt ved malignitet, tuberkulose eller parapneumonisk effusion. Kan også ses ved lungeemboli og en række andre tilstande.

Transsudat ses hyppigt ved hjertesvigt eller cirrhose. Kan også ses ved alvorlig hypoalbuminæmi samt en række andre tilstande.

For yderligere information henvises til Dansk Lungemedicinsk Selskabs vejledning.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 10 % (95 % konfidensinterval)

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier   

Centrifugering:

 Ja, inden for 4 timer

Afpipettering:

 Ja, hvis ikke analyseret indenfor 4 timer

 

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 4 timer

 Ved 4oC:

 3 døgn

 Ved – 20oC:

 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk