Dette er tekstversionen af Lactosetolerance, Pt (faste)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Lactosetolerance, Pt (faste)-

Forside - Læs op - Sitemap


Lactosetolerance, Pt (faste)-


Kortnavn:
Største stign. Lactose

NPU kode:
NPU19648

Instruktion for rekvirent:
Første undersøgelse ved mistanke om lactoseintolerans er Lactase-gentest. Lactosetolerance test kan kun rekvireres af speciallæger i medicinsk eller kirurgisk gastroenterologi og pædiatri.

Tidspunkt for belastning aftales med laboratoriet. For børn under 16 år oplyses vægt.
En evt. planlagt Glucosebelastning skal foretages før Lactosebelastning.
Forberedelse af patienten: Patienten skal være fastende i 8 timer, ikke udføre fysisk aktivitet (motionsløb, cykling o.l.) i 2 timer og hvile 15 min. før prøvetagning. Belastningen går over 2 timer.
Patienten bedes informeret om undersøgelsens art og varighed.

Prøvetagningsrør:
Ikke relevant

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Udføres af KBA

Holdbarhed:

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Ikke relevant

Svartid:
Udføres hverdage

Referenceinterval:
P(kB)Glucose-stigning   ≥  1,6 mmol/L

Indikation:
Mistanke om lactose intolerans og malabsorption ved udredning af gastrointestinale sygdomme.

Vurdering:
Lactose spaltes hos 90 - 95% voksne europæere i tarmendothelet til glucose og galactose. Der måles glucose i blodet på den fastende patient.
Differencen mellem fasteværdien og den maksimalt opnåede glucosekoncentration efter indgivet dosis er   ≥  1,6 mmol/L hos raske.
Ved stigning < 1,6 mmol/l kan patienten have medfødt eller erhvervet (alders- eller sygdomsbetinget) lactase-mangel.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
Analysevariation: 5%
Intraindividuel biologisk variation, skønnet: 10%
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 30% i forhold til forudgående for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling:
KIBA

Internt for laboratorier:

Holdbarhed:

Udføres som bedside analyse

Centrifugering:

Ikke relevant

Afpipettering:

Ikke relevant

 

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk