Dette er tekstversionen af Lamotrigin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lamotrigin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Lamotrigin, P


Lamictal ®

NPU kode og navn
NPU08732
P—Lamotrigin; stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge. Doserings- og prøvetagningstidspunktet skal holdes konstant. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
3-4 dage

Terapeutisk interval
10 - 50 µmol/L

Indikation
Terapistyring

Vurdering
T½ er ca. 25-30 timer hos normalpersoner. Kortere hos personer, der samtidig behandles med carbamazepin, phenytoin, phenobarbital og primidon. Længere hos personer, der behandles med valproat.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere information

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 14% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 30%  (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 46% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

6 døgn

Ved 4oC:

14 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej

Mindste prøvemængde(plasma): 200 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma
Rør med gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk