Dette er tekstversionen af Leukocytter, Asc
Klik her for at komme til den grafiske version af Leukocytter, Asc

Forside - Læs op - Sitemap


Leukocytter, Asc


NPU kode og navn
NPU08638
Asc-Leukocytter;antalk. 

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ascitesvæske, se Ascitesvæske

 

Prøvetagningsrør:
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
<200x106/L
Ved leukocyttal >200 x 106/L udføres automatisk differentialtælling i mononukleære celler (monocytter og lymfocytter) - og polynuklære celler (neutrofile granulocytter). Der svarafgives såvel koncentrationen (x 106/L) og hvor stor en procentdel de hhv. mono- og polynukleære celler udgør af det samlede leukocyttal.

 

Indikation
Del af undersøgelse af peritonealvæske, mistanke om spontan bakteriel peritonitis (SBP).

Vurdering
Polynukleære leukocytter >250x106/L er tegn på (SBP) og behandling iværksættes uagtet dyrkningssvar. Ved meget høje værdier (>1000x106/L) bør perforation eller cancer mistænkes. 
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier:
 

Variation på analyseresultater
Ingen oplysninger
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier    

Centrifugering:

 Nej

Afpipettering:

 Nej

 

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 1 time

 Ved 4oC:

 Nej

 Ved – 20oC:

 Nej

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.         
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk