Dette er tekstversionen af Leukocytter, B
Klik her for at komme til den grafiske version af Leukocytter, B

Forside - Læs op - Sitemap


Leukocytter, B


NPU kode og navn
NPU02593
B—Leukocytter;antalk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning

Prøvetagningsrør

Postforsendelse

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt

 

Referenceinterval

3 dage - 2 md  7,05 - 15,9 10E9/L
2 - 6 md 6,00 - 13,3 10E9/L
6 md - 9 år 3,56 - 14,0 10E9/L
9 - 18 år 4,10 - 12,0 10E9/L
18 år - 3,50 - 8,80 10E9/L


Indikation
Mistanke og monitorering af infektion og leukæmi. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Vurdering
Forhøjede værdier eks. ved infektion og inflammation samt leukæmi.

Stærkt forhøjede værdier ses næsten udelukkende ved leukæmi, især kronisk leukæmi, men kan dog pga. neutrofili også ses ved alvorlige bakterielle infektioner.

Nedsatte værdier skyldes almindeligvis neutropeni og ses især ved nedsat produktion ved eks. maligne sygdomme og toksiske påvirkninger (f.eks. ved stråle- og kemoterapi). Ved sepsis kan der også ses neutropeni.

Personer med afrikansk oprindelse har lidt lavere værdier for leukocytter og neutrofilocytter (1,2).

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat, niveau 3,0 x 10E9/L: ± 25% (95% konfidensinterval).


Usikkerhed på analyseresultat, niveau 7,0 x 10E9/L: ± 10% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 23% (95% konfidensinterval).
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% på niveau 3,0 x 10E9/L og 35% på niveau 7,0 x 10E9/L i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

 

 

Ved -21oC:

Tåler ikke frost

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer

Referencer
1.
Race-specific WBC and neutrophil count reference intervals.
Lim EM et al. Int J Lab Hematol. 2010 Dec;32(6 Pt 2):590-7.
2.
Complete blood count reference interval diagrams derived from NHANES III: stratification by age, sex, and race. Cheng CK et al.
Lab Hematol. 2004;10(1):42-53.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk