Dette er tekstversionen af Leukocyttype, gruppe, B
Klik her for at komme til den grafiske version af Leukocyttype, gruppe, B

Forside - Læs op - Sitemap


Leukocyttype, gruppe, B


Indeholder
Neutrofilocytter;B
Lymfocytter;B
Monocytter;B
Eosinofilocytter;B
Basofilocytter;B
Metamyelocytter + myelocytter + promyelocytter;B
 

NPU kode og navn
NPU02902, B-Neutrophilocytter,
NPU02636, B-Lymphocytter,
NPU02840, B-Monocytter,
NPU01933. B-Eosinophilocytter,
NPU01349, B-Basophilocytter,
NPU26631, B-Metamyelocytter + myelocytter + promyelocytter,

Instruktion for rekvirent
Udføres maskinelt. I de få tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, er der behov for udstrygningspræparat.
 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør og evt. 2 udstrygningspræparater

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør og evt. 2 udstrygningspræparater

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Maskinel differentialtælling udføres dagligt. Manuel differentialtælling udføres kun hverdage.
 

Referenceinterval

Neutrofilocytter NPU02902                              
3 - 15 dage     1,60 - 6,75 10E9/L
15 dage - 1 md     1,18 - 5,45           10E9/L
1 - 2 md 0,83 - 4,68 10E9/L
2 - 6 md 0,97 - 7,20  10E9/L
6 md - 15 år    1,60 - 6,70 10E9/L
15 - 18 år 2,00 - 9,60 10E9/L
18 år - 1,50 - 7,50 10E9/L
Lymfocytter NPU02636
0  - 2 md 1,75 - 9,14      10E9/L
2 - 6 md 2,14 - 8,99           10E9/L
6 md  - 6 år           1,83 - 7,85 10E9/L
6 - 13 år 1,32 - 4,07 10E9/L
13 - 18 år 1,20 - 3,60 10E9/L
18 år - 1,00 - 4,00 10E9/L
Monocytter NPU02840
0 - 15 dage  0,52 - 1,77           10E9/L
15 d -  2 md          0,28 - 1,38 10E9/L
2 - 6 md 0,24 - 1,17 10E9/L
6 md - 18 år 0,21 - 0,77 10E9/L
18 år - 0,20 - 0,80 10E9/L
Eosinofilocytter NPU01933
0 d - 2 md             <0,90 10E9/L
2 - 6 md               <0,50 10E9/L
6 md - 14 år 0,05 - 0,70 10E9/L
14 - 18 år 0,03 - 0,60 10E9/L 
18 år - <0,50 10E9/L
Basofilocytter NPU01349
0 - 14dage            <0,50               10E9/L
14 d - 6 md <0,30 10E9/L
6 md - 18 år 0,01 - 0,10  10E9/L
18 år - <0,20 10E9/L
Metamyelocytter + myelocytter + promyelocytter
                             <0,05                    10E9/L


Indikation
Mistanke om leukæmi, toxisk knoglemarvspåvirkning. Udredning af infektioner og allergier.
 

Vurdering
Falder tællingerne af leukocytpopulationerne udenfor fastsatte sikkerhedsgrænser, foretages en mikroskopisk differentialtælling, såfremt der er vedlagt et udstrygningspræparat. Hvis Erythroblaster udgør mere end 2 % af Leukocytter; B, antalk. afleveres svaret automatisk.

Personer med afrikansk oprindelse har lidt lavere værdier for Leukocytter og Neutrofilocytter (1,2).
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Se Leukocytter,B

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Referencer
1. Race-specific WBC and neutrophil count reference intervals.

Lim EM et al. Int J Lab Hematol. 2010 Dec;32(6 Pt 2):590-7.

2. Complete blood count reference interval diagrams derived from NHANES III: stratification by age, sex, and race. Cheng CK et al. Lab Hematol. 2004;10(1):42-53.

 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn for maskinel diff.

Udstrygningspræparat kan laves indenfor 6 timer, derefter langtidsholdbart

Ved 4oC:

1 døgn for maskinel diff.

Udstrygningspræparat kan laves indenfor 6 timer, derefter langtidsholdbart

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej:

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk