Dette er tekstversionen af Leukocytter, Ledv
Klik her for at komme til den grafiske version af Leukocytter, Ledv

Forside - Læs op - Sitemap


Leukocytter, Ledv


NPU kode og navn
NPU08639
Ledv-Leukocytter;antalk.

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ledvæske, se Ledvæske.

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: 1 time. Bringes straks til Laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
< 200 x 106/L
Ved leukocyttal >200 x 106/L udføres automatisk differentialtælling i mononukleære celler (monocytter og lymfocytter) og polynuklære celler (neutrofile granulocytter). Der svarafgives såvel koncentrationen (x 106/L) og hvor stor en procentdel de hhv. mono- og polynukleære celler udgør af det samlede leukocyttal.
 

Indikation
Mistanke septisk artrit, differentialdiagnostisk ved atraumatisk ledhævelse.

Vurdering
Leukocytter >50.000x106/L og overvejende polymorfkærnede leukocytter taler for septisk artrit. Forhøjet antal leukocytter kan også ses ved non-infektiøse, inflammatoriske tilstande samt ved degenerative ledlidelser. Hvis andelen af polynukleære celler i ledvæsken udgør ≥90 %, taler dette for en septisk artrit (1). Det samlede celletal bør derfor vurderes i forhold til fordelingen af mono- og polynukleære celler.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Ingen oplysninger

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 time               
  Ved 4 °C: Nej
Centrifugering: Nej 
Afpipettering: Nej 
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod (yderligere information) OBS – Ikke til krystaller.

 

Referencer
(1) Margaretten et al. Does This Patient have Septic Arthritis: JAMA 2007; 297(13):1478-1488
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk