Dette er tekstversionen af Lupus antikoagulans, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Lupus antikoagulans, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Lupus antikoagulans, P-


NPU kode og navn
NPU02616
P-Lupus antikoagulans; arb. k.

Instruktion for rekvirent
Patienten må ikke være i behandling med vitamin-k antagonister (INR>1,5), direkte faktor Xa-hæmmere, direkte trombinhæmmere eller i behandling med ufraktioneret heparin.

Behandling med lavmolekylær heparin eller pentasaccharider har ingen indflydelse på analysen, hvis prøvetagning foretages umiddelbart før næste injektion.

Prøven må ikke tages som 1. blodprøve. Der tages 2 prøvetagningsrør.

Der rekvireres altid samtidigt beta-2-Glykoprotein 1-Ab(IgG);P og Cardiolipin Ab (IgG);P.

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør x 2

Holdbarhed

Hentordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes straks til Laboratoriet

 

Svartid
Op til 3 uger. Ved behov for hurtigere svar kontaktes vagthavende biokemisk læge.


Referenceinterval
0 arb.enh.

Indikation
Lupus Antikoagulans bør foretages ved mistanke om antiphospholipidsyndrom  (APS), som kan give venøse og arterielle tromboser i en tidlig alder (<50 år), gentagne tromboser eller tromboser med usædvanlig lokalisation samt gentagne spontane aborter eller abort sent i graviditeten. Blødning uden kendt ætiologi.

Vurdering
Fra 2. februar 2016 afleveres resultater som nedenfor. Tidligere blev positive prøver afleveret som 1 uden graduering.

0: Negativ
1: Svagt positiv
2: Stærkt positiv

Der anvendes to uafhængige undersøgelsesmetoder.

Der svares positiv hvis bare en af disse er positiv.

Ved positiv lupus antikoagulans bør denne altid kontrolleres efter minimum 12 uger, da temporært forhøjede værdier forekommer f.eks. efter en infektion. Hvis den gentagede test er 0 er patienten ikke positiv for lupus antikoagulans.

Patienter med positiv lupus antikoagulans kombineret med tilstedeværelse af antistoffer mod beta-2-Glykoprotein 1 og Cardiolipin har en højere risiko for gentagne tilfælde af tromboembolisme.

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min., senest 1 time efter prøvetagning.
     
Afpipettering: Plasma afpipetteres fra begge glas ned til 2-3 mm fra erythrocytterne og recentrifugeres i ét glas ved samme betingelser som første gang.

Det recentrifugerede plasma afpipetteres ned til ca. 5 mm fra bunden over i et afpipetteringsrør.1
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur 4 timer
  Ved 4 °C: Må ikke opbevares nedkølet       
  Ved -20 °C: 1 måned

Mindste prøvemængde (plasma): 1,5 ml.
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk