Dette er tekstversionen af Magnesium, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Magnesium, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Magnesium, Pt(U)


NPU kode og navn
NPU03945
Pt(U)- Magnesium(II);stofhast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Magnesium, stofk.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Hele portionen med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen/i hjemmet:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
2,0 – 12,0 mmol/døgn

Indikation
Mistanke om magnesiummangel.

Vurdering
Forøget udskillelse ses ved hypermagnesemi og ved øget renal udskillelse samt  alkohol og diuretica indtagelse.

Nedsat udskillelse ses ved nedsat absorption fra tarmkanalen og ved nyreinsufficiens.

Afhængig af kost, absorption og proteinbinding

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 10%

Intraindividuel biologisk variation: 38% 
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 100% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

pH indstilles til  < 1

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk