Dette er tekstversionen af Malariaundersøgelse, Erc(B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Malariaundersøgelse, Erc(B)

Forside - Læs op - Sitemap


Malariaundersøgelse, Erc(B)


Analyse:

Malaria, DNA detektion (og evt. mikroskopi- se nedenfor)


Analysekode:

NPU12267 


Indikation:

Mistanke om malariainfektion.


Undersøgelse foretages som akut analyse, dvs. som haste og i vagten, så KMA skal kontaktes.


Bemærkninger:

Rekvisitionsblanket skal indeholde oplysninger om patientens navn, CPR samt afdeling og telefonnummer med henblik på telefonisk svarafgivelse.

Det er endvidere af betydning at det oplyses, hvilket land patienten har været rejsende i, samt om vedkommende har taget profylakse og i givet fald hvilken.


Undersøgelsesprincip:

Påvisning af DNA fra malariaparasitter


Ved positiv DNA test foretages mikroskopi (præparater fremstilles på KMA) mhp. Plasmodium artbestemmesle, og i tilfældet af P. falciparum parasitæmigrad (andel inficerede erytrocytter).


Prøvemateriale:

EDTA veneblod


Én blodprøve pr. patient som standard. Ved vedvarende begrundet klinisk mistanke til malaria og negativ første prøve vil yderligere blodprøve(r) kun blive undersøgt i almindelig arbejdstid (8 - 15) efter konkret aftale med vagthavende læge på KMA.


Svartid:

Telefonisk svar ca.1-3 timer efter modtagelsen i laboratoriet.

Udføres analysen aften eller weekend, hvor der ikke er en læge tilstede, bliver mikroskopi resultat konfirmeret næstkommende dag.


Tolkning:

DNA undersøgelsen (illumigene malaria LAMP) har en demonstreret høj sensitivitet (99 %) og specificitet (> 99 %).

Mulige resultater:

1). Plasmodium spp. DNA IKKE PÅVIST

2). Plasmodium spp. DNA PÅVIST. Mikroskopi med fund af malariaparasitter (angives species navn og ved P.falciparum - parasitæmigrad) - se særskilt mikroskopisvar.

3). Plasmodium sp. DNA PÅVIST. Mikroskopi uden fund af malariaparasitter. Resultat er foreneligt med submikroskopisk malaria-infektion eller falsk positiv DNA-test. Ny blodprøve bør indsendes til KMA med henblik på konfirmatorisk test.

 

Fund af Malariaparasitter ved mikroskopi er ensbetydende med infektion.

Reference:
Frickmann et al.  Evaluation of automated loop-mediated amplification (LAMP) for routine malaria
detection in blood samples of German travelers - A cross-sectional study.
Travel Med Infect Dis. 2018 May 12. doi: 10.1016/j.tmaid.2018.05.006. [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29763668.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk