Dette er tekstversionen af Methæmoglobin, Hb(B)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Methæmoglobin, Hb(B)-

Forside - Læs op - Sitemap


Methæmoglobin, Hb(B)-


Hemiglobin

NPU kode og navn
Ingen NPU kode
Hb(Fe;B)-Methæmoglobin(Fe);stoffr.

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af prøvemateriale:
Arterieblod

  • fjern straks evt. luftbobler fra prøven
  • forsegl prøven med beskyttelses-hætten
  • bland prøven grundigt ved først at vende op og ned på sprøjten 10 gange og derefter rulle den omhyggeligt mellem håndfladerne

 Kapillærblod

  • fjern straks evt. luftbobler fra prøven
  • forsegl prøven
  • bland prøven med magnet

Hvis prøven skal udføres ved venepunktur, udføres denne af klinisk biokemisk afdeling

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (yderligere information) eller
Hepariniseret sprøjte/ hepariniseret kapillærrør

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør eller sprøjte

Holdbarhed:

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
< 0,01

Indikation
Mistanke om forgiftning eller lægemiddel misbrug. Uforklaret cyanose.

Vurdering
Svar angives som fraktion af total B-Hemoglobin.
Forhøjede værdier ses ved

- forgiftning med kemikalier, f.eks. nitrit, chlorat, nitrobenzen

- forgiftning med medikamenter f.eks.sulfapræparater, acetylsalicylsyre, phenazon

- ved meget sjælden, genetisk betinget enzymdefekt ses værdier op til 0,25-0,50.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 3%

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: 10%

På basis af disse variationer beregnes at ændring i fraktionen skal være mindst 0,05 for at være statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

nej

Holdbarhed:

Sprøjte

 

 

Ved stuetemperatur:

30 min

Ved 4oC:

må ikke opbevares nedkølet

Ved – 20oC:

nej

Kapillærrør

 

Ved stuetemperatur:

2 timer

Ved 4oC:

4 timer

Ved – 20oC:

nej

Veneblod

 

Ved stuetemperatur:

2 timer

Ved 4oC:

4 timer

Ved – 20oC:

nej

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod (yderligere information)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk