Dette er tekstversionen af Methylmalonat, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Methylmalonat, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Methylmalonat, P-


NPU kode og navn
NPU02780
P-Methylmalonat;stofk.
 

Instruktion for rekvirent
S-Cobalamin skal altid måles, før rekvisition af S-Methylmalonat. Ved S-Cobalamin < 125 pmol/L og klassiske mangelsymptomer er diagnosen sikker. Måling af S-Methylmalonat er kun indiceret og udføres kun, hvis S-Cobalamin ligger mellem 125 og 250 pmol/L. Patienten bør behandles med vitamin B12 ved symptomer forenelig med vitamin B12 mangel og S-Cobalamin < 125 pmol/L eller ved S-Cobalamin mellem 125 og 250 pmol/l med samtidig forhøjet S-Methylmalonat.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Gelglas. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Udføres 1 gang ugentlig

Referenceinterval
0,08 - 0,28 mikromol/L

Indikation
Mistanke om cobalaminmangel ved neurologiske og neuro-psykiatriske symptomer.

Vurdering
Forhøjede værdier ses ved cobalaminmangel.
MMA > 0,75 µmol/L understøtter en mistanke om cobalaminmangel.Ved MMA  < 0,29 µmol/L kan cobalaminmangel med stor sandsynlighed udelukkes. Hvis MMA er mellem 0,29 og 0,75 µmol/L bør patienten følges, og den biokemiske udredning gentages efter ca. 1 år såfremt der ikke er anden forklaring på det forhøjede niveau.

Høje værdier ses ikke alene ved cobalaminmangel, men også ved nedsat nyrefunktion og thyroideasygdom.

Reference: Hvas AM, Nexoe E: Haematologica 2006;91:1506-1512.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 30% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 7 døgn
  Ved 4 C: 10 døgn
  Ved -20 C: 1 måned
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer


Mindste prøvemængde(plasma): 400 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk