Dette er tekstversionen af Mononucleose-reaktion,P
Klik her for at komme til den grafiske version af Mononucleose-reaktion,P

Forside - Læs op - Sitemap


Mononucleose-reaktion,P


NPU kode og navn
NPU56027
P-Human herpesvirus 4-relateret antistof(heterofilt;IgM);arb.k.
 

Instruktion for rekvirent
Analysen har reduceret følsomhed hos patienter under 4 år. Ved negativ reaktion hos disse patienter vil prøven automatisk blive videresendt til Epstein Barr Virus serologi.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Centrifugeret prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt.
 

Referenceinterval
0
 

Indikation
Ved klinisk mistanke om akut infektion med mononukleose.
 

Vurdering
Diagnosen mononukleose er primært en klinisk diagnose. Den serologiske undersøgelse skal altid relateres til andre kliniske og laboratoriemæssige fund.
En positiv reaktion er en kraftig indikation for en akut infektion. Påvisning af antistof kan forventes efter 1 (ca. 90%) til 2 uger efter symptomdebut.
Ved uændret klinisk mistanke og en negativ reaktion kan analysering med fordel gentages 1 uge efter den første prøvetagning.
Har patienten tidligere haft en EBV-infektion, er reaktionen negativ.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier
 

Variation af analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

Rør uden gel:

Nej

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk