Dette er tekstversionen af Mycobacterium tuberculosis, mikroskopi, Expektorat
Klik her for at komme til den grafiske version af Mycobacterium tuberculosis, mikroskopi, Expektorat

Forside - Læs op - Sitemap


Mycobacterium tuberculosis, mikroskopi, Expektorat


 

TB

Instruktion for rekvirent:

Kun ekspektorater og BAL (ikke de ”vandige”) modtages til mikroskopi på KMA.

Efter mikroskopi videresendes materialet til dyrkning på Statens Seruminstitut.

Andet materiale, der ønskes undersøgt for TB, sendes til Statens Seruminstitut.

Ekspektorat: Ca. 2 ml. Prøven skal helst tages tidligt om morgenen. Spyt og næse-svælgsekret undgås. Ekspektoratet skal opbringes ved virkelig hoste, så patienten fornemmer at det kommer nede fra lungerne. Der hostes op i steril ekspektoratdåse. Prøven overføres til SSI ekspektoratdåse, der anbringes i den gule yderemballage. Prøvetagningen bør udføres i et velventileret rum. Personen, der indsamler prøverne, skal opholde sig bag patienten. Den helt overvejende smittemåde er dråbeinfektion.

BAL (Bronkioalveolær lavage): Ved bronkoskopi.

Pga. variation i udskillelsen af mykobakterier tilrådes at undersøgelsen foretages 3 gange med intervaller på få dage.

Hvis analysen ønskes udført som hasteanalyse, skal KMA have telefonisk besked.

Prøvetagningsrør:

Gul ekspektoratdåse

Sterile spidsglas (BAL)    

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Gul ekspektoratdåse/sterilt spidsglas

Postforsendelse:

Gul ekspektoratdåse/sterilt spidsglas

Taget på afdelingen:

Gul ekspektoratdåse/sterilt spidsglas

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid:

Mikroskopi: Hvis prøven er modtaget inden kl.11.00: Samme dag. Weekend: Kun akutte prøver mikroskoperes.

Dyrkning:    Sendes til SSI af KMA efter mikroskopi.

Referenceinterval:

Ingen syre-alkoholfaste stave set ved direkte mikroskopi.

Indikation:

Mistanke om infektion med Mycobacterium tuberculosis

Vurdering:

Ved fund af syre-alkoholfaste stave afgives telefonisk svar

Kliniske retningslinier:

Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:

Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling:

KMA

    

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

3 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

-

Centrifugering:

Nej

Alternative prøvetagningsrør:

Sterilt spidsglas kan også anvendes til ekspektorater

Senest fagligt revideret: 21-11-2008
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk