Dette er tekstversionen af Natrium, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Natrium, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Natrium, P-


NPU kode og navn
NPU03429
Natrium-ion;stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma til afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henetordning: 8 timer i termoskab 20-21 C
Postforsendelse: Skal tages samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
137 - 145 mmol/L

Indikation
Vurdering af elektrolyt- og væskebalancen

Vurdering
Kritiske værdier, der kræver lægelig indgriben indenfor 1-2 timer er under 120 mmol/L og over 155 mmol/L, med dødelighed på henholdsvis 20% og 50%.

Forhøjede værdier ses ved dehydrering på grund af øget vandtab, opkastninger eller diarré, kraftig svedproduktion, høj feber, eller ved nedsat vandtilførsel, hos ældre, børn, ved svigtende tørst. Øget diurese pga. medicamina, diabetes insipidus. Endvidere ved forøget Na-tilførsel parenteral, ved hyperaldosteronisme, kranietraumer.

Nedsatte værdier ses ved væskeretention med ødemer: hjerteinsufficiens, fejlernæring. Væskeretention uden ødemer: hypokaliæmi, myxødem. Endvidere ved øget natriumudskillelse ved nyreinsufficiens, salttabende nefritis, diabetes mellitus og binyrebarkinsufficiens.

NB! Diuretica behandling er en hyppig årsag til lavt serum natrium.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 2%

Intraindividuel biologisk variation: 1%

På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 6% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
     
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
   
Afpipettering: Rør med gel: Nej
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk