Dette er tekstversionen af Natrium, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Natrium, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Natrium, Pt(U)


NPU kode og navn
NPU03796
Pt(U)- Natrium-ion;stofhast.

 

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: U-Natrium, stofk.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
50 ‑ 150 mmol/døgn

Indikation
Vurdering og styring af elektrolyt‑ og væskebalance, specielt i intensivbehandling.

Vurdering
Udskillelsen er stærkt afhængig af patientens saltindtagelse.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 2,5%

Intraindividuel biologisk variation: 28% 
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 80% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk