Dette er tekstversionen af Nortriptylin, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Nortriptylin, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Nortriptylin, P-


Noritren

NPU kode og navn
NPU02923
P-Nortriptylin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge. Medikations- og prøvetagningstidspunkter skal holdes konstant. Prøven tages 10-12 timer efter sidste dosering.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning (yderligere information), 9 ml

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum, min. 4 ml. afpipettret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til Laboratoriet
 

Svartid
Udføres 1 gang ugentligt

Referenceinterval
200 - 600 nmol/L

Indikation
Terapistyring

Vurdering
T½ for Nortriptylin er 18-93 timer.
Generelt henledes opmærksomheden på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet, jfr. Lægemiddelkataloget

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Der henvises til ansvarshavende afdeling.

Ansvarshavende afdeling
Annalysen udføres af Afdeling for Klinisk Biokemi og farmakologi, Odense Universitetshospital.
Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden  for 24 timer
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk