Dette er tekstversionen af Oxcarbazepin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Oxcarbazepin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Oxcarbazepin, P


NPU kode og navn
NPU03902
P—Oxcarbazepin, stofk.
 

Instruktion for rekvirent
Serumkoncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 3-4 døgn. Prøven tages umiddelbart før ny dosering.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Serum afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
3-4 dage
 

Terapeutisk interval
40-140 µmol/l 
 

Indikation
Terapistyring
 

Vurdering
Oxcarbazepin (Trileptal® og Apydan®) og det beslægtede lægemiddel Eslicarbazepinacetat (Zebinix®) er begge prodrugs.

De metaboliseres hurtigt til den aktive metabolit 10-hydroxycarbamazepin (synonymt med licarbazepin eller monohydroxycarbazepin) og det terapeutiske interval gælder for denne aktive metabolit.

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre serumniveauet se www.interaktionsdatabasen.dk 

Specielt vedr eslicarbazepin:
Metabolitten licarbazepin har to enantiomere, nemlig (S)- og (R)-licarbazepin.
Ved metabolisering af oxcarbazepin dannes ca. 80 % (S)-licarbazepin og ca. 20 % (R)-licarbazepin.
Ved metabolisering af eslicarbazepinacetat dannes ca. 95 % (S)-licarbazepin og ca. 5 % (R)-licarbazepin.
Analysen kan ikke skelne de to enantiomerer og resultatet er derfor en sum af begge.
Det terapeutiske område for eslicarbazepin er ikke endeligt fastlagt, indtil videre anvendes samme område som til oxcarbazepin.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 14% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation (skønnet): ± 40% (95% konfidensinterval)

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 60% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier, efter modtagelsen

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej

Mindste prøvemængde(plasma): 300 µl

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk