Dette er tekstversionen af O2 sat., Hb(aB)
Klik her for at komme til den grafiske version af O2 sat., Hb(aB)

Forside - Læs op - Sitemap


O2 sat., Hb(aB)


NPU kode og navn
NPU03011
Hb(Fe;O2-bind.;aB)-Oxygen(O2);mætn.
 

Instruktion for rekvirent
Ved ændring af ilttilførsel til patienten bør man vente 20 minutter før A-punktur tages.

Forberedelse af prøvemateriale:
Arterieblod

  • fjern straks evt. luftbobler fra prøven
  • forsegl prøven med beskyttelses-hætten
  • bland prøven grundigt ved først at vende op og ned på sprøjten 10 gange og derefter rulle den omhyggeligt mellem håndfladerne

Kapillærblod

  • fjern straks evt. luftbobler fra prøven
  • forsegl prøven
  • bland prøven med magnet

Prøvetagningsrør
Hepariniseret sprøjte/hepariniseret kapillærrør

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Sprøjte/kapillærrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
0,95 - 0,99

Indikation
Respirationsinsufficiens, kredsløbsforstyrelser

Vurdering
Saturationen er et udtryk for hvor meget af den funktionelle hemoglobin der er mættet af ilt.

Fortæller ikke om prøven indeholder COHb, MetHb eller SHb. Derfor anbefales anvendelsen af Oxyhemoglobin

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 1%

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: 1%

På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 3% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

nej

Holdbarhed:

Sprøjte

 

 

Ved stuetemperatur:

30 min

Ved 4oC:

må ikke opbevares nedkølet

Ved – 20oC:

nej

Kapillærrør

 

Ved stuetemperatur:

30 min

Ved 4oC:

1 time

Ved – 20oC:

nej

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk