Dette er tekstversionen af Fosfat, U
Klik her for at komme til den grafiske version af Fosfat, U

Forside - Læs op - Sitemap


Fosfat, U


NPU kode
NPU03955
U-Phosphat(P; uorganisk);stofk.

 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn
 

Prøvetagningsrør
Hvid/spidsglas
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Hvid/spidsglas

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Afhænger af diæt, normalt < 40 mmol/l

Indikation
Vurdering af calcium-fosfat stofskiftet i forbindelse med kronisk nyresvigt, GFR <60ml/min/1,73m2, ved nyretransplantation og øvrige tilstande, hvor den tubulære reabsorption eller permeabilitet af fosfat er påvirket (f.eks. Fanconi Syndrom, Familiær Hypophosphatæmi). Derudover relevant ved hyperparathyroidisme. 

Vurdering
Forhøjede værdier: Stort fosfatindtag, hyperparathyreoidisme, vitamin D forgiftning, øget frigivelse af fosfat fra knogler eller væv (f.eks. myelomatose, thyreotoksikose, tumor-lyse, rhabdomyolyse).

Lave værdier: Lavt fosfatindtag, langvarig behandling med  antacida (aluminiumhydroxid), hypoparathyreoidisme, stort calciumindtag, behandling med fosfatbindere, langvarig vitamin D mangel.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 8 % (95 % konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 50 % (95 % konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 70 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Nej

Prøvetagningstidspunkt og pH kontrolleres. Afvises hvis prøven > 8 timer. Hvis tiden er overholdt indstilles pH < 3. Derefter kan opbevares koldt.

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

8 timer

Ved 4oC:

1 døgn (ved sur pH)

Ved – 20oC:

1 måned (ved sur pH)

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk