Dette er tekstversionen af Granulocytter(CD55+CD59),Grnc(B)
Klik her for at komme til den grafiske version af Granulocytter(CD55+CD59),Grnc(B)

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Granulocytter(CD55+CD59),Grnc(B)


PNH-test

 

NPU kode og navn
NPU26816
Granulocytter(B)-Granulocytter(CD55+CD59); antalfr.
 

Instruktion for rekvirent

Analysen kan kun rekvireres efter aftale med Biokemi og Immunologi i Vejle tlf. 7940 6516.

Kan ikke rekvireres af almen praksis.

Tidspunktet for prøvetagning vælges således, at undersøgelsen kan påbegyndes senest 24 timer efter prøvetagning. På fredage og dage op til helligdage skal prøven være på laboratoriet i Vejle senest kl. 10.00.

Prøven må ikke nedkøles.

 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
3-4 dage

 

Referenceinterval

Mere end 95% granulocytter med normal ekspression af CD55 og CD59

 

Indikation

Diagnosticering af patienter med Paroxysmal Natlig Hemoglobinuri

 

Vurdering
Specialist-opgave

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

 

Variation på analyseresultater
Ingen oplysninger

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Prøven stilles i stativet mærket "Hematologi"

Ved 4oC:

Må ikke nedkøles

Ved – 20oC:

Tåler ikke frost

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Mindste prøvemængde: 800 µl.

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk