Dette er tekstversionen af Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test, RNA, Po-
Klik her for at komme til den grafiske version af Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test, RNA, Po-

Forside - Læs op - Sitemap


Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test, RNA, Po-


Instruktion for rekvirent

Prøvetagningssæt til unisex-podning (swabs) kan rekvireres på KMA, Vejle.

Prøvetagningssættet indeholder:

1 podepind (blåt skaft) til unisex-prøveudtagning til slimhindepodning fra øje (konjunktiva), cervix, uretra, vagina, svælg/tonsil og rektum

1 rensepodepind til kvinder (hvidt skaft)

1 glas med GEN-PROBE APTIMA prøvetransportmedie (2,9ml)

Prøvetagning og –håndtering:

Chlamydia findes i slimhindens epitelceller - og ikke i pus. Derfor skal pus og sekret fjernes før selve prøvetagningen, som skal foregå med et så kraftigt tryk, at epitelceller skrabes løse.
 

1. Podning fra cervix

  1. Fjern overskydende slim fra livmoderhalsens mund og omkringliggende slimhinde ved anvendelse af rengøringspodepinden = hvidt skaft. Rengøringspodepinden kasseres!
  2. Indfør podepinden til prøvetagning = blåt skaft i endocervikalkanalen.
  3. Drej den blå podepind med uret i 10 til 30 seks. i endocervikalkanalen for at sikre tilstrækkeligt prøvemateriale.
  4. Fjern hætten på transportglasset og anbring den blå podepind i transportglasset med det samme. Den blå podepind skal blive i glasset.
  5. Bræk podningspinden af imod siden af glasset ved furen (indkærvning på podepinden), og kassèr den øverste del af podepinden. Vær omhyggelig med at undgå, at indholdet sprøjter.
  6. Sæt hætten på transportglasset igen, så det er tæt lukket!

2. Podning fra Uretra

1.      Patienten bør ikke have ladt vandet i mindst 1 time forud for prøvetagningen.

2.      Indfør podepinden til prøvetagning = blåt skaft 2 til 4 cm ind i uretra.

3.      Drej podepinden med uret i 2 til 3 sek. i uretra for at sikre tilstrækkeligt prøvemateriale.

4.      Træk forsigtigt podepinden tilbage.

5.      Fjern hætten på transportglasset og anbring den blå podepind i transportglasset med det samme. Den blå podepind skal blive i glasset.

6.      Bræk podningspinden af imod siden af glasset ved furen, og kassèr den øverste del af podepinden. Vær omhyggelig med at undgå, at indholdet sprøjter.

7.      Sæt hætten på transportglasset igen, så det er tæt lukket!

3. Podning fra vagina (selvtagen prøve)

     Denne kan foretages af kvinden selv på basis af udleveret prøvetagningssæt (unisex-podning

     = blåt skaft).

Instruktion:

billed

1.      Indfør podepinden til prøvetagning = blåt skaft i vagina(skedeåbningen).

2.      Drej den blå podepind rundt tre gange for at sikre tilstrækkeligt prøvemateriale.

3.      Fjern hætten på transportglasset og anbring den blå podepind i transportglasset med det samme. Den blå podepind skal blive i glasset.

4.      Bræk podningspinden af imod siden af glasset ved furen (indkærvning på podepinden), og kassér den øverste del af podepinden. Vær omhyggelig med at undgå, at indholdet sprøjter.

5.      Sæt hætten på transportglasset igen, så det er tæt lukket!

4. Podning fra øje

Det nedre øjelåg trækkes ned. I nogle sekunder roteres podepinden på konjunktivalslimhinden.

5. Podning fra rektum og svælg/tonsiller

      Kun ved specifikke symptomer/mistanker.
      Metoden er ikke valideret til disse prøver, så svaret afgivet med forbehold for dette (kontakt evt.

      KMA vedrørende tolkning af svar).

VIGTIGT: Den blå podepind SKAL blive i røret, ellers afvises prøven.

Indsendte glas må kun indeholde én podepind!
 

Mærk prøven med nummer og angiv på rekvisitionen, hvor prøven er taget.

 Prøvetagningsrør:

APTIMA Unisex prøvetagningssæt, opbevares ved stuetemperatur (15-30oC)

Indsendelsesmateriale:

 

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

 

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Sendes samme dag (eller opbevares ved stuetemp.). til førstkommende hverdag)

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 Elektronisk rekvirering:

MDS-koder:

122505010030760 Podning fra Cervix uteri

122505010030400 Podning fra Uretra

122505010030060 Podning fra Rektum

122505010010150 Podning fra Svælg/tonsil

122505010030700 Podning fra Vagina

122505010010065 Podning fra Konjunctiva

 

Promptspørgsmål:

Undersøgt fordi (vælg én mulighed fra listen)

"Kommer med symptomer på Chlamydiainfektion”

"Ingen symptomer, men udsat for Chlamydiasmitte"

"Indikation: før HSG, Ab-prov, spiral"

"Kommer på grund af partnerskift/ubeskyttet sex"

"Screening af 18-25 årige"

”Ønskes primært undersøgt for Neisseria gonorrhoeae”

Svartid:
3-5 dage

Referenceinterval:

Indikation:
Mistanke om infektion.

Vurdering:
Besvares som positiv eller negativ.

 

Kliniske retningslinier:
Indikation

Mænd:     Urethritis, epididymitis (under 35 år) og eventuelt proctitis og konjunktivitis.

Kvinder:  Fluor vaginalis, cervicitis, salpingitis, "abakteriel cystit" / "urethral syndrom" og eventuelt konjunktivitis. Oplægning af spiral, provokeret abort eller an­dre intrauterine indgreb.

Nyfødte:  Konjunktivitis og eventuelt pneumoni

 

På baggrund af de mange asymptomatiske tilfælde vil følgende risikofaktorer kunne give anledning til et tilbud om undersøgelse:

·        partner med symptomer.

Kontrolprøver bør ikke udføres efterfølgende, da DNA-metoden er så følsom, at selv døde Chlamydia eller rester heraf kan påvises i mange uger efter endt behandling ("falsk" positivt svar).

Impræcision:
Genforstærknings-metoden har en samtidig høj sensitivitet og specificitet (>99,5 %).

Ansvarshavende afdeling:
KMA

Internt for laboratorier:

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

60 døgn

Ved 4oC:

60 døgn

 

Ved – 20oC:

90 døgn

 

Centrifugering:

Nej

 

 

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer

Senest fagligt revideret: 21-10-2010

 


 

 

 

Senest fagligt revideret: 07-11-2010
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk