Dette er tekstversionen af Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test RNA, U-
Klik her for at komme til den grafiske version af Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test RNA, U-

Forside - Læs op - Sitemap


Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae, APTIMA Combo2-test RNA, U-


Instruktion for rekvirent:

Da det er essentielt for analysekvaliteten, hvordan prøvematerialet opsamles, bedes patienterne instrueret:

  1. Patienten bør ikke have ladt vandet i mindst 1 time før prøveudtagning.
  2. Instruér patienten om at komme med en førstegangsurin (ca. 20 til 30 ml af den første urinstrøm) i et opsamlingsbæger til urin, fri for alle konserveringamidler. Opsamling af større mængder urin kan resultere i fortynding af prøven, der kan nedsætte testens følsomhed. Kvindelige patienter bør ikke vaske området ved skamlæberne forud for afgivelse af prøven.
  3. Fjern hætten på transportglasset til urinprøven og overfør 2 ml urin ved brug af den medfølgende engangspipette. Den korrekte mængde urin er blevet tilsat, når væskeniveauet er mellem de sorte fyldningslinier midt på glasset. Ved forkert væskeniveau afvises prøven.
  4. Sæt hætten på transportglasset igen, så det er tæt lukket. Dette betegnes nu som den behandlede urinprøve.
  5. Påsæt en stregkode (koden fra rekvisitionen) eller navn og personnummer.

 

VIGTIGT: VED FORKERT VÆSKENIVEAU AFVISES PRØVEN.

Prøvetagningsrør:

APTIMA Urin prøvetagningssæt, opbevares ved stuetemperatur (15-30oC)

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Sendes samme dag

Prøver, der ikke kan sendes samme dag, opbevares ved 2-30oC til forsendelse førstkommende hverdag.

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid:
3-5 dage

Referenceinterval:
Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoea RNA ikke påvist.

Indikation:
Mistanke om infektion.

Kliniske retningslinier:
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling:
KMA

Internt for laboratorier:

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

30 døgn(behandlede prøver)

24 timer(prøver i primær prøvetagningsbeholder)

Ved 4oC:

30 døgn(behandlede prøver)

24 timer(prøver i primær prøvetagningsbeholder)

Ved – 20oC:

90 døgn

Centrifugering:

Nej

 

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer

Senest fagligt revideret: 25-11-2008
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk