Dette er tekstversionen af Klorid, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Klorid, P

Forside - Læs op - Sitemap


Klorid, P


NPU kode og navne
Arterieblod: ingen NPU, P(aB)-Chlorid, stofk.
Kapillærblod: Ingen NPU, P(kB)-Chlorid, stofk.
Veneblod: NPU01536, P-Chlorid, stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn
 

Prøvetagningsrør  
Arterieblod/navlesnorsblod: Hepariniseret sprøjte.
Kapillærblod:                                               Hepariniseret kapillærrør.
Veneblod: Rør med Li-heparin
  (yderligere information)
Indsendelsesmateriale  
Henteordning: Prøvetagningsrør                                                                   
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Sprøjte/kapillærrør eller prøvetagningsrør
   
Holdbarhed  
Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21oC
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
   
Svartid  
Udføres dagligt  


Referenceinterval
98 - 108 mmol/L

Indikation
Korrektion af metabolisk acidose samt ved mistanke om forstyrrelser i syre-base stofskiftet eller væske-og elektrolytbalancen.

Vurdering
Nyrerne varetager normalt hovedparten af kloridudskillelsen. Forhøjede værdier ses ved visse former for metabolisk acidose, hyperton dehydrering (f.eks. ved akut nyresvigt, nefrogen diabetes insipidus) og salicylatforgiftning.

Ved metabolisk acidose tyder et forhøjet anion-gap på laktatacidose, forgiftninger eller ketoacidose. Et normalt anion gap ses som regel ved diaré.

Lave værdier ses ved hypoosmolære tilstande, metabolisk alkalose samt respiratorisk acidose. Yderligere kan Klorid;P være nedsat ved overhydrering og inkompenseret hjerteinsufficiens.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 5 % (95 % konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 2,4 % (95 % konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 9 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier  
Arterieblod    
Centrifugering Nej  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 30 min
  Ved 4oC må ikke opbevares nedkølet
  Ved – 20oC Nej
Kapillærrør    
Centrifugering Nej  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 30 min
  Ved 4oC 1 time
  Ved – 20oC Ikke relevant
Veneblod    
Centrifugering Senest 12 timer efter prøvetagning
Holdbarhed Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4oC 2 døgn
  Ved – 20oC Ikke relevant

 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma (yderligere information)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk