Dette er tekstversionen af Kolesterol, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Kolesterol, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Kolesterol, P-


NPU kode og navn
NPU01566
P-Cholesterol+ester;stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

18 - 29 år: 2,9 - 6,1 mmol/L

30 - 49 år: 3,3 - 6,9 mmol/L

> 50 år: 3,9 - 7,8 mmol/L
Anbefalet værdi: <5,0 mmol/L (se vurdering)

Indikation
Screening for og udredning af hypercholesterolæmi. Kontrol af lipid-sænkende behandling foretages bedst med LDL-Cholesterol.

Bestemmelse af cholesterol i forbindelse med AMI bør ske inden for de første 24 timer eller efter mindst 3 måneder, da koncentrationen falder i forbindelse med AMI.

Vurdering
Anbefalet værdi for patienter med påvist iskæmisk hjertesygdom er ifølge Dansk Selskab for Almen Medicin < 5,0 mmol/L.

Forhøjede værdier kan ses ved primære hyperlipoproteinæmier, hos børn og yngre personer med arteriosclerotisk hjerte-kar sygdomme, hos personer med en eller flere risikomarkører for hjerte-kar sygdomme, hypertension, diabetes mellitus, tobaksrygning, fedme. Endvidere hos personer med udviklet hjerte-kar sygdom, angina pectoris, claudicatio intermittens, xantomer, xanthelasmata, arcus corneae.

Værdier afhænger af køn og stiger med alderen.

Kliniske retningslinier
Se Forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdomme i almen praksis (3. udgave, 2007)

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 6% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 12% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 20% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Nej

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

5 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma
Rør med citrat
Yderligere information
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk