Dette er tekstversionen af Ciclosporin, B
Klik her for at komme til den grafiske version af Ciclosporin, B

Forside - Læs op - Sitemap


Ciclosporin, B


Sandimmun®
Ciqorin®

 

NPU kode og navn
NPU19725
B-Ciclosporin;massek.

Instruktion for rekvirent
Prøven tages umiddelbart før indgift af en ny dosis.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres alle hverdage. Hvis analysen er bestilt som fremskyndet og prøven er modtaget i Vejle senest kl. 10.00, vil svaret foreligge senest kl. 15.00 samme dag.

Referenceinterval

Enhed: µg/L.
Afhænger af den kliniske situation.

Indikation
Kontrol af ciclosporin-behandling.

Vurdering
T½ er 4-25 timer.

Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener, som kan ændre koncentrationen af Ciclosporin.

Interaktion med fødevarer:
Samtidig indtagelse af grapejuice øger koncentrationen af Ciclosporin pga. hæmmet omsætning.

Interaktion med naturlægemidler:
Samtidig indtagelse af prikbladet perikum ("Grønne lykkepiller") mindsker koncentrationen af Ciclosporin.

Interaktion med lægemidler:
Ciclosporin metaboliseres af CYP 3A4 i leveren. Samtidig indgift af en række lægemidler kan øge eller nedsætte koncentrationen af Ciclosporin, se www.interaktionsdatabasen.dk 

Omregningsfaktor
µg/l x 0,832 = nmol/L
µg/l x 0,000832 = µmol/L
nmol/l x 1,202 = µg/L
µmol/l x 1202 = µg/L

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 16 % (95% konfidensinterval).
 

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 28% (95% konfidensinterval).
 

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 44% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant
Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

7 døgn

Ved 4oC:

1 måned

Ved – 20oC:

6 måneder

Centrifugering:

Nej

Afpipettering:

Nej

 

 

Mindste prøvemængde: 100 µl.
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk