Dette er tekstversionen af Prostata specifikt antigen P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Prostata specifikt antigen P-

Forside - Læs op - Sitemap


Prostata specifikt antigen P-


PSA

NPU kode og navn
NPU08669
P- Prostataspecifikt antigen;massek.

Instruktion for rekvirent
Prøven tages enten før eller tidligst en uge efter rectal eksploration.
Prøve efter operation må tidligst tages 1 måned efter.
 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval

Beslutningsgrænser
Under 60 år      3,0 µg/L
60 - 70 år         4,0 µg/L
Over 70 år        5,0 µg/L
 

Indikation
Til diagnostik og monitorering ved cancer prostata. PSA-måling er ikke indiceret hos symptomfrie mænd med normal rektaleksploration og uden arvelig disposition. Analysen kan ikke anvendes til generel screening for prostatacancer.

Vurdering
Overskridelse af diskriminatorværdierne indikerer, at risikoen for kræft i prostata er over 30% og videre udredning anbefales. Selv med lidt forhøjede værdier vil der være >50% sandsynlighed for, at patienten ikke har prostatacancer. Forhøjede værdier, dog sjældent over 40 µg/l, findes også ved benigne prostatalidelser (prostatahyperplasi, kronisk prostatitis, prostatainfarkt), urinvejsinfektion og urinretention.

Resultater under diskriminatorværdierne udelukker ikke prostatacancer.

0–3 mikro g/l: Meget lille sandsynlighed for cancer, men muligheden er ikke fuldstændig udelukket.

3–10 mikro g/l: Patienten kan have cancer i et tidligt stadium og bør eventuelt udredes nærmere, eller i hvert fald følges. Niveauet ses ofte ved benigne tilstande, f.eks. hypertrofi, prostatit og prostatainfarkt.

10–40 mikro g/l: Sandsynligheden for cancer er betragtelig, og patienten bør udredes nærmere.

> 40 mikro g/l: Patienten bør betragtes som havende cancer, indtil det kan afkræftes ved en nærmere udredning.

> 100 mikro g/l: Patienten har formodentligt dissemineret prostatacancer.

Kliniske retningslinier
"Pakkeforløb for kræft i prostata, penis og testikel" fra Sundhedsstyrelsen, maj 2009

Impræcision
Analysevariation: 5%

Intraindividuel biologisk variation: 18%

På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 50% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja, hvis analyse ikke sker inden for 72 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

3 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning

Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk