Dette er tekstversionen af Protein, Asc
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein, Asc

Forside - Læs op - Sitemap


Protein, Asc


NPU kode og navn
NPU08671
Asc-Protein;massek.

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ascitesvæske, se Ascitetsvæske .

Prøvetagningsrør

Rør uden gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Se under Vurdering

Indikation
Undersøgelse af peritonealvæske

Vurdering

Protein; Asc har beskeden diagnostisk værdi, men ved levercirrhose patienter menes der at være øget risiko for spontan bakteriel peritonitis (SBP) ved værdier <15g/L. Derfor behandles disse patienter profylaktisk med et quinolon, jf. DSGH’s guideline.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ±8 %  (95% konfidensinterval).

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

 Ja, inde for 4 timer

Afpipettering:

 Ja, hvis ikke analyseret indenfor 4 timer

 

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 1 døgn

 Ved 4oC:

 3 døgn

 Ved – 20oC:

 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk