Dette er tekstversionen af Protein, Pt(U)
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein, Pt(U)

Forside - Læs op - Sitemap


Protein, Pt(U)


NPU kode og navn
NPU03277
Pt(U)-Protein;massehast.

Instruktion for rekvirent
Til analysen kræves opsamling af døgnurin og angivelse af opsamlingsinterval. Alternativt afgives: Protein;U;massek.
Patientvejledning til opsamling af døgnurin forefindes.

Prøvetagningsrør
Plastdunk (rekvireres hos Biokemi og Immunologi)

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Postforsendelse:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Taget på afdelingen:

5 ml af den velblandede urin i rør til urin (gult låg) med angivelse af diurese samt opsamlingsinterval

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
< 0,15 g/døgn 

Indikation
Mistanke om nyresygdomme. Kontrol af behandling med nyrebeskadi­gende lægemidler

Vurdering
Over: Prærenal proteinuri (0,15-2 g/d): inkompenseret hjertesygdom, nyrevenetrombose, kompression af nyrevene (eks.: tumor), febrile tilstande samt ortostatisk proteinuri.
Renal proteinuri (0,3-5 (20) g/d): glomerulonefrit, svangerskabsnefropati, sekundære former af immunologisk betinget nyrebeskadigelse (bindevævssygdom, allergi), nefrotisk syndrom, shocknyre, nyreamyloidose, myelomnyre, nyretuberkulose, kronisk pyelonefrit, samt visse sjældne hereditære nyresygdomme. Mindre udtalt som led i tubulære proteinurier, der ses ved forgiftning med tunge metaller, galaktosæmi, tyrosinæmi, cystinose, Wilson´s sygdom og medullær cystenyre.
Postrenal proteinuri (0,3-1 g/d): akut eller kronisk infektion i fraførende urinveje.
Interferens
Røntgenkontraststoffer, stærk alkalisk urin og en del medikamenter kan give falsk positive resultater.
Kontaminering med blod og genitalsekret samt sæberester i opsamlingsbeholdere kan give falsk positive resultater.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Impræcision
Analysevariation: 4%

Intraindividuel biologisk variation: 36%
På basis af disse variationer beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 100% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling:
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier:
  

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

2 døgn

Ved 4oC:

6 døgn

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør:
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk