Dette er tekstversionen af Collagen I, krydsbundne CTx, P(fPt)-
Klik her for at komme til den grafiske version af Collagen I, krydsbundne CTx, P(fPt)-

Forside - Læs op - Sitemap


Collagen I, krydsbundne CTx, P(fPt)-


NPU kode og navn
NPU19737
P- Collagen I, krydsbundne C-terminal telopeptid-fragmenter; massek.


Instruktion for rekvirent

Prøven kan kun rekvireres af Hæmatologisk afdeling samt sygehusafdelinger udenfor Sygehus Lillebælt.

Prøven tages om morgen. Patienten skal være fastende.

 

Prøvetagningsrør

Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

 

Svartid

Op til 2 uger

 

Referenceinterval

Mænd

30 – 50 år < 0,63 µg/L

50 – 70 år < 0,84 µg/L

> 70 år < 1,05 µg/L

Kvinder

Præmenopause < 0,59 µg/L

Postmenopause < 0,83 µg/L

Omregningsfaktor: 1 µg/l = 8857 pmol/L

 

Indikation

Vurdering af knogleresorption. Monitorering under behandling af knoglemetaboliske sygdomme.

 

Vurdering

Forhøjede værdier ses ved knoglemetastaser og myelomatose. Ved primær og sekundær hyperparathyroidisme, thyreotoxikose, Paget’s sygdom og ved osteoporose.

Høje værdier ses hos børn og unge, særligt i perioder med kraftig vækst.

Betydelig døgnvariation med højeste værdier i tidlige morgentimer. Faste reducerer døgnvariationen betydeligt.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 20% (95% konfidensinterval)

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 16% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
Yderligere forklaring


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Senest 8 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Ja

 

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

8 døgn

Ved – 20oC:

6 måneder

Mindste prøvemængde (serum): 200 µl

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (Li-heparin, Becton Dickinson, grøn)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk