Dette er tekstversionen af Protein C (enz.), P
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein C (enz.), P

Forside - Læs op - Sitemap


Protein C (enz.), P


NPU kode og navn
NPU28490
P-Protein C;arb. stofk. (enz.; 15 02/342)

Instruktion for rekvirent
Prøven kan tages tidligst 3 uger efter seponering af oral AK-behandling, da Protein C ligger lavt under behandlingen. Antitrombotisk profylakse med lavmolekylært heparin kan anvendes i stedet for vitamin K antagonistbehandling i de tilfælde, hvor der er en vedvarende tromboserisiko.
Hvis P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X), INR > 1,4, udføres analysen Protein C ikke.
Prøven må ikke tages som 1. blodprøve.

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Op til 2 uger

Referenceinterval
0,67 - 1,40 10E3IU/L

Indikation
Mistanke om arvelig Protein C mangel i forbindelse med venøs thrombose, lungeemboli eller arterielle thromber specielt ved apoplexi.

Vurdering
Ved værdier under referenceinterval gentages bestemmelsen efter 3 mdr. for at påvise varig nedsat aktivitet.
Metoden måler aktiviteten af Protein C.
Lupus antikoagulans kan medføre lave Protein C værdier.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Analysevariation: 5%
Intraindividuel biologisk variation: 6%
På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 20% i forhold til forudgående for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Imnunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest en time efter prøvetagning
   
Afpipettering: Nej, men ja hvis prøven skal fryses
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 8 timer
  Ved 4° C: Må ikke opbevares nedkøles
  Ved -20° C: 1 måned
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer




Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk