Dette er tekstversionen af Protein, Ledv
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein, Ledv

Forside - Læs op - Sitemap


Protein, Ledv


NPU kode og navn
NPU08672
Ledv-Protein;massek.
 

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ledvæske, se Ledvæske.

 

Prøvetagningsrør

Henteordning Rør uden tilsætning
Postforsendelse Rør uden tilsætning
Taget på afdeling Rør uden gel til plasma

Yderligere information
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Prøvetagningsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
15 – 20 g/L

Indikation
Ledvæske undersøges efter steril punktur som led i diagnostisk eller terapeutisk behandling.

Vurdering
Koncentration af protein har lav sensitivitet og specificitet for inflammation og ses forhøjet ved en lang række tilstande.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat : 48% (95% konfidensinterval)
 

Ansvarshavende afdeling:
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 C: 3 døgn
  Ved -20 C: 1 måned
Centrifugering: Ja, inden for 4 timer  
Afpipettering: Ja, hvis ikke analyseret indenfor 4 timer
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma (yderligere information)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk