Dette er tekstversionen af Protein, Plv
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein, Plv

Forside - Læs op - Sitemap


Protein, Plv


NPU kode og navn
NPU08670
Plv-Protein;massek.

 

Instruktion for rekvirent
Oversigt med analyser, der udføres af Biokemi og Immunologi på Ascitesvæske, se Ascitesvæske.
 

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval
Hos normale vil pleuravæske have en proteinkoncentration på 10-20g/L, se under nærmere under vurdering. 

Indikation
Undersøgelse efter pleurapunktur

Vurdering
Vurderes i forhold til Light kriterierne:
 

  1. Pleura LDH/ serum LDH >0,6
     
  2. Pleura LDH >2/3 af øvre normalgrænse i plasma
     
  3. Pleura protein/ serum protein >0,5
     

Hvis et eller flere af kriterierne er opfyldt, er der tale om ekssudat.

Ekssudat ses hyppigt ved malignitet, tuberkulose eller parapneumonisk effusion. Kan også ses ved lungeemboli og en række andre tilstande.

Transsudat ses hyppigt ved hjertesvigt eller cirrhose. Kan også ses ved alvorlig hypoalbuminæmi samt en række andre tilstande.

For yderligere information henvises til Dansk Lungemedicinsk Selskabs vejledning.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: 8% (95% konfidensinterval)
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier 

Centrifugering:

 Ja, inden for 4 timer

Afpipettering:

Ja, hvis ikke analyseret indenfor 4 timer

 

Holdbarhed:

 Ved stuetemperatur:

 1 døgn 

 Ved 4oC:

 3 døgn

 Ved – 20oC:

 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk