Dette er tekstversionen af Protein S frit, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein S frit, P

Forside - Læs op - Sitemap


Protein S frit, P


NPU kode og navn
NPU28291
P—Protein S(frit); arb.stofk.(imm.; IS 03/228)

Instruktion for rekvirent
Ved udredning af trombofili skal undersøgelserne for Protein S (frit) foretages tidligst 3 uger efter seponering af oral AK-behandling, da Protein S ligger lavt under behandlingen. Antitrombotisk profylakse med lavmolekylært heparin kan anvendes i stedet for vitamin K antagonistbehandling i de tilfælde, hvor der er en vedvarende tromboserisiko.

Hvis P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X), INR > 1,4, udføres analysen Protein S (frit) ikke.

Prøven må ikke tages som 1. blodprøve.
 

Prøvetagningsrør
Rør med citrat. Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør


Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Bringes straks til Laboratoriet


Svartid
Op til 2 uger


Referenceinterval

K 0,70 - 1,40 10E3int.enh./L
M 0,80 - 1,50 10E3int.enh./L
 

Indikation
Mistanke om arvelig Protein S mangel i forbindelse med venøs thrombose, lungeemboli eller arterielle thromber specielt ved apoplexi.
 

Vurdering
Værdier under 0,60 kIU/L tyder på mangeltilstand. Jo lavere værdien er, jo sikrere er diagnosen. Ved værdier under referenceinterval gentages bestemmelsen efter 3 mdr. for at påvise varig nedsat koncentration.

Det er kun den frie Protein S, der fungerer som kofaktor for aktiveret Protein C. Akut fase reaktion påvirker normalt ikke den frie Protein S koncentration.

Erhvervet mangel findes ved leversygdomme (levercirrhose, hepatitis), nefrotisk syndrom, efter store operationer og under graviditet.

Høje koncentrationer af P-Rheumatoide faktorer kan medføre falsk forhøjede Protein S resultater.
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Analysevariation: 8%
Intraindividuel biologisk variation: 6%

På basis af disse variationer beregnes at resultatet skal være ændret med mere end 25% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ved 2500 g i 15 min senest 1 time efter prøvetagning
   
Afpipettering: Nej, men ja hvis prøven skal fryses
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 4 timer
  Ved 4° C: Må ikke opbevares nedkølet
  Ved -20° C: 1 måned
 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk