Dette er tekstversionen af Protein, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Protein, P

Forside - Læs op - Sitemap


Protein, P


NPU kode og navn
NPU03278
P-Protein; massek.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Prøvetagningsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Udføres hverdage

Referenceinterval
64 - 79 g/L

Indikation
Supplement til P-Albumin i forbindelse med væsketerapi og transfusion. Især ved patienter med svære traumer, ved sepsis samt efter store operative indgreb er total protein en bedre indikator for det kolloidosmotiske tryk end albumin, der i disse situationer meget hurtigt omsættes og af organismen erstattes med andre proteiner.

Vurdering
Forhøjede værdier ved dehydrering, enkelte tilfælde af myelomatose og macroglobulinæmia Waldenstrøm.
Lave værdier ses ved malnutrition, blødninger, massiv proteinuri, levercirrose.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 3 % (95 % konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 6 % (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 12 % i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Yderligere forklaring.
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4 °C: 3 døgn
  Ved -20 °C: 1 måned
Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere informationRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk