Dette er tekstversionen af Renin, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Renin, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Renin, P-


NPU kode og navn
NPU03351
P—Renin; arb.stofk.(IRP 68/356)
NPU53987
P-Aldosteron/Renin; arb. stofratio (IRP 68/356)

Instruktion for rekvirent
Prøvetagning om formiddagen efter 15 min. hvile i prøvetagningsstolen. Af hensyn til fortolkning anbefales samtidig bestemmelse af Aldosteron.

Lakrids påvirker aldosteronniveauet og må ikke indtages i 2 uger før prøvetagning. P-piller, østrogener og glukokortikosteroider skal ligeledes seponeres senest 2 uger før prøvetagning.

Spironolacton og eplerenon skal seponeres minimum 4 uger før prøvetagning.

Visse antihypertensive lægemidler kan påvirke aldosteron og renin koncentrationen og disse bør, hvis det er muligt, ligeledes seponeres senest 2 uger før aldosteron/renin bestemmelse.

I skemaet Antihypertensivas påvirkning er vist påvirkning fra antihypertensive midler på henholdsvis aldosteron, renin og aldosteron/renin ratioen (ARR) samt en anbefaling mht. seponering og/eller tolkning af svaret.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Prøven centrifugeres inden for 1 time, afpipetteres og sendes på tøris eller fryses inden forsendelse til KBA, Vejle
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Skal sendes samme dag, dog ikke op til weekend og helligdage
Taget på afdelingen: Bringes straks til laboratoriet. Må ikke nedkøles
 

Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval

Renin
Voksne:
2,8 – 40 10E-3IU/L liggende stilling (mindst 30 min)
4,4 – 46 10E-3IU/L siddende stilling (efter 15 min. hvile i prøvetagningsstolen)

Børn:
1 – 3 år 20 – 240 10E-3IU/L

Aldosteron/renin ratio
Voksne:
< 26 nmol/IU

Indikation
Mistanke om primær hyperaldosteronisme dvs. patienter med veldokumenteret hypertension samt et eller flere af følgende karakteristika: Hypokaliæmi, svær eller terapiresistent hypertension, <40 år, binyre incidentalomer eller genetisk disposition (glukokortikoid-supprimerbar hyperaldosteronisme). Ved den initielle diagnostik bestemmes samhørende værdier af P-Aldosteron og P-Renin (evt. P-Aldosteron/renin ratio).
Mistanke om sekundær hypertension pga. nyrearteriestenose.

Vurdering
Normal eller lav Renin kombineret med forhøjet Aldosteron tyder på primær hyperaldosteronisme, der oftest skyldes adenom i binyrebarken. Forhøjet Renin og forhøjet Aldosteron tyder på sekundær hyperaldosteronisme, der findes ved nyrearteriestenose. De hyppigste årsager er dog hjerte-insufficiens, nefrotisk syndrom og levercirrose. En sjælden årsag er en reninproducerede tumor. Lave værdier kan ses ved Cushings syndrom og Liddle syndrom.

Sygdom  Aldosteron Renin Aldosteron/
Renin-ratio
Primær aldosteronisme (Conns syndrom) Over eller højt i referenceområdet Under eller lavt i referenceområdet Over referenceområdet
Sekundær aldosteronisme Over eller højt i referenceområdet Over eller højt i referenceområdet Normal
Primær aldosteron mangel f.eks. kongenit adrenalt syndrom Lavt i referenceområdet Over eller højt i referenceområdet Lavt i
referenceområdet

Hvis seponering af alle antihypertensive medikamenter ikke er mulig, se skemaet Antihypertensivas
påvirkning.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Analysevariation: ± 30% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation (skønnet): ± 60% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere
end 90% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Ja, inden for 1 time  
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  ved 4 C: Må ikke nedkøles
  Ved -20 C: 1 måned
 

Mindste prøvemængde (plasma): 550 µl

 

Alternative prøvetagningsrør: Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk