Dette er tekstversionen af Salicylat, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Salicylat, P

Forside - Læs op - Sitemap


Salicylat, P


NPU kode og navn
NPU03383
P—Salicylat;stofk.

Instruktion for rekvirent
Analysen udføres som hovedregel som hasteanalyse i forbindelse med forgiftning.

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Plasma serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Terapeutisk interval
Ikke relevant.

Indikation
Formodning om forgiftning med acetylsalicylsyre.

Vurdering
Værdien af P-Salicylat afspejler ikke altid graden af forgiftning og peak-værdier nås som regel først 4 timer efter indtagelse. Analysen bør gentages mindst én gang efter 2-4 timer afhængig af udgangsværdien og klinikken.

Peak P-Salicylat:
1,0 - 2,4 mmol/L = let forgiftning
2,4 - 4,5 mmol/L = moderat forgiftning
>4,5 mmol/L = svær forgiftning

Børn er mere følsomme for salicylat, hvorfor evt. behandling iværksættes før end hos voksne.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 9% (95% konfidensinterval)
 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

 Senest 12 timer efter prøvetagning

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

 

Ved 4oC:

14 døgn

 

Ved – 20oC:

1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør uden tilsætning

Yderligere information

Senest fagligt revideret: 29-11-2011
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk