Dette er tekstversionen af Urinmikroskopi gruppe, U
Klik her for at komme til den grafiske version af Urinmikroskopi gruppe, U

Forside - Læs op - Sitemap


Urinmikroskopi gruppe, U


U Partikeltype, U-
Cylinder, granulær type;U
Cylinder, hyalin type;U
Cylinder, erytrocyttype;U

NPU kode og navn
NPU18633, U- Cylinder, granulær type;arb.antal
NPU18634, U-Cylinder, hyalin type;arb.antal
NPU18632, U-Cylinder, erythrocyttype;arb.antal                      
                  

Instruktion for rekvirent
Analysen for Urinmikroskopi omfatter  undersøgelse af urinsediment,. Cylindre, granulærtype (kornede) og hyaline.                         

Analysen for Cylindre, erytrocyttypeudføres kun for Nefrologisk afdeling og kræver en særskilt rekvirering. Prøven undersøges først for Hæmoglobin (stix). Analysen udføres kun ved påvist hæmaturi.

Prøvetagningsrør
Hvid/spidsglas

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

 Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

 Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

 Hvid/spidsglas

Holdbarhed

Henteordning:

 Ikke relevant

Postforsendelse:

 Ikke relevant

Taget på afdelingen:

 Bringes straks til laboratoriet

Svartid
Udføres dagligt

Referenceinterval

Cylinder, granulær type: 

0       per synsfelt

Cylinder, hyalin type:    0 - 1  per synsfelt
Cylinder, erytrocyttype: 0       per synsfelt

 

Indikation
Formodning om dannelse af cylindre i nyrens udførselsgange ved klinisk holdepunkt for akut glomerulonefrit, pyelonefrit eller nefrotisk syndrom

Vurdering
Tilstedeværelsen af cylindre i urinsediment tyder på beskadigelse af nyreparenchymet.
 

  • Cylinder, granulær type: ses ved proteinuri og kan være indikation på nefropatier
     
  • Cylinder, hyalin type: ses typisk i sur urin (lav pH). Kan ses ved nyreraske efter hård fysisk aktivitet og postinfektiøst. Ses hyppigt ved nefrotisk syndrom og ved behandling med diuretika
     
  • Cylinder, erytrocyttype: patognomisk for glomerulonephrit
     

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

Variation på analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier  

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

 2 timer

Ved 4oC:

 Må ikke opbevares nedkølet

Ved – 20oC:

 Ikke relevant

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk